Dzisiaj jest Wtorek, 27 września 2016 roku.

Obwodowy Urząd Miar w Gdańsku (6UM1) tło nagłówka1

Obwodowy Urząd Miar w Gdańsku (6UM1)


Budynek ObwUM w Gdańsku.

Naczelnik:
inż. Tadeusz Horała

Adres:
ul. Polanki 124c
80-308 Gdańsk

Kontakt:
tel.: (58) 52-45-400
tel./fax: (58) 52-45-414
e-mail: gdansk@oum.gda.pl


strona główna
Dojazd


Godziny Urzędowania:

Poniedziałek - Piątek 7:15 - 15:15

Obszar działania Obwodowego Urzędu Miar w Gdańsku:
- powiaty: gdański, kartuski, nowodworski
- miasto na prawach powiatu: Gdańsk

Zakres usług
Obwodowy Urząd Miar w Gdańsku wykonuje czynności związane z: legalizacją, wzorcowaniem, sprawdzaniem, ekspertyzami, następujących przyrządów pomiarowych:

Lp. Nazwa przyrządu Legalizacja Wzorcowanie Sprawdzenie Ekspertyza
1 Mierniki do pomiaru wysokości napełnienia zbiornika - V* V V
2 Pływakowe mierniki objętości mleka - - V V
3 Zbiorniki pomiarowe do cieczy V - - V
4 Drogowe cysterny pomiarowe V - V V
5 Instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan-butan V - V V
6 Instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda V - V V
7 Instalacje pomiarowe do biopaliw V V V V
8 Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe V - V V
9 Odmierzacze gazu ciekłego propan-butan V - V V
10 Wzorce masy klasy dokładności F2, M1, M2 - V V V
11 Odważniki klasy dokładności F2, M1, M2 V V V V
12 Obciążniki technologiczne - V V V
13 Wagi nieautomatyczne V V V V
14 Podzielnie wag przesuwnikowych - - V -
15 Wagi automatyczne porcjujące, odważające, przenośnikowe, dla pojedynczych ładunków V - V V
16 Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych V - V V
17 Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu V - V V
18 Taksometry elektroniczne V - V V
19 Tachografy samochodowe V - - -
*- na stanowisku pomiarowym firmy zewnętrznej

Cennik:
Cennik [ObwUM Gdańsk]

Wzorce masy

Horała Tadeusz - Naczelnik, Kierownik Laboratorium
Graboś Janusz - Z-ca Naczelnika, Kierownik Techniczny
Rymaszewska Mirosława- starszy inspektor, Kierownik ds. Jakości
Wilińska Maria - kierownik punktu legalizacyjnego
Komor Grzegorz - specjalista
Troszczyłów Grażyna - starszy inspektor
Wasilewska Beata - starszy inspektor
Osiej Wojciech - starszy inspektor
Lubiejewski Jerzy - starszy inspektor
Walkusz Mirosław - starszy inspektor
Prokop Leszek - starszy inspektor
Flisikowski Adam - starszy inspektor
Kaczmarek Monika - inspektor
Kiernożycki Michał - inspektor
Marta Urbańska - legalizator